skład zarządu...

 
 
 
Elżbieta Szwałkiewicz – Prezes

Małgorzata Baryła – Wiceprezes

Łukasz Sznajder – Sekretarz

Barbara Jastrzębska – Członek

Dariusz Ostrowski - Członek